Tko kaže da seniori ne mogu volontirati?

Matica umirovljenika Grada Osijeka u partnerstvu s Centrom zdravlja „Vaga“ u Osječko-baranjskoj županiji proveli su projekt „Volontiranjem pomažem drugima i sebi“ kojim žele umanjiti socijalnu isključenost seniora.

Od korisnika do volontera - Matica umirovljenika Grada Osijeka i Centar zdravlja „Vaga“ razvili su volonterski program za seniore na području Osječko-baranjske županije. U sklopu projekta, seniori korisnici usluge dnevnog boravka Matice usvojili su nova znanja i vještine iz područja informatike, prava pacijenata, zdrave prehrane i korištenja pametnih mobilnih telefona. Educirani i osposobljeni volonteri svoja znanja prenose ostalim korisnicima Udruge, pomagažu im i educiraju ih, na taj način uključujući veći broj seniora u aktivnosti Matice i smanjujući društvenu izoliranost seniora.