Solidarno sa seniorima u Vukovaru

Udruga BOSINO u Vukovaru u sklopu projekta „Solidarnost“ pružila je seniorima nove usluge.

Održavanje stambenog prostora, nabava namirnica, administrativne usluge, prijevoz do doma zdravlja ili bolnice usluge su kojima je vukovarska udruga BOSINO (Briga o starim i nemoćnim osobama) olakšala život vukovarskim seniorima i utjecala na smanjenje potrebe za institucionalizacija skrbi o starijim osobama.

Osim pomoći u i oko kuće, za seniore je organiziran i Klub 60+, u kojem su se stariji građani okupljali i družili, stjecali nova znanja kroz nove aktivnosti i dobili psihološku pomoć.