Novi sadržaji za seniore u Starim Jankovcima

Udruga „Zlatna dob“ u Starim Jankovcima provela je projekt „Niste sami“ u sklopu kojeg su seniorima pružene besplatne usluge pomoći u kućanstvu.

U samačkim kućanstvima živi veći broj seniora nego ijedne druge dobne skupine. U sklopu projekta „Niste sami“ organizirana je besplatna pomoć u kućanstvu za seniore s područja Općine Stari Jankovci. Pomoć u kućanstvu obuhvatila je obavljanje kućanskih poslova i pomoć pri obavljanju osobne higijene, a pružala ju je gerontodomaćica.

Osim gerontodomaćice, seniore u Starim Jankovcima posjetili su u njihovim domovima i volonteri s ciljem ublažavanja osjećaja usamljenosti i izoliranosti. Kao dio projekta organizirana je i eko radionica za seniore i zainteresiranu javnost na kojoj su izrađivani predmeti od ekoloških materijala.