Juniorsko-seniorska koalicija

Centar za edukaciju i savjetovanje „Sunce“ u Zagrebu proveo je projekt „Mi (seniori) za VAS (juniore) + Mi (juniori) za VAS (seniore) – podizanje kvalitete života starih i nemoćnih osoba“ u kojem je glavni cilj bio razviti mrežu različitih usluga u lokalnoj zajednici te na taj način doprinijeti poboljšanju kvalitete života seniora.

Ponekad nam je svima potrebna ruka pomoći, kako seniorima, tako i juniorima. Zagrebački Centar za edukaciju i savjetovanje „Sunce“ u sklopu provedbe projekta o podizanju kvalitete života seniora stvorio je mrežu pomagača u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, pružio psihosocijalnu pomoć i podršku i uključio seniore u rad s mlađim generacijama.

Nabava namirnica, šetnja, razgovor načini su na koje pomagači čine svakodnevicu seniora nešto lakšom, a za seniore je otvorena i posebna SOS linije za pružanje psihološke pomoći i organizirana grupa podrške. Osim prihvaćanja pomoći, seniori su u sklopu projekta pomoć i pružali i to juniorima u učenju i savladavanju novih srednjoškolskih i studentskih znanja. S obzirom da za učenje nikad nije prekasno, i sami su savladali nove aktivnosti kroz tečaj engleskog jezika, učenje rada na računalu i radionice o zdravoj prehrani i tjelovježbi.