Bolje sutra za seniore u Popovcu i Belom Manastiru

Mirovna grupa Oaza Beli Manastir u suradnji s udrugom „Svjetlo nade iz Kneževa“ kroz projekt „Bolje sutra za starije osobe u Popovcu i Belom Manastiru“ podigli su kvalitetu života seniora na području Grada Belog Manastira i Općine Popovac.

Gimnastika, kreativne radionice i novi volonteri i georontodomaćice podigli su standard brige o starijima u Popovcu i Belom Manastiru. Projekt “Bolje sutra za starije osobe u Popovcu i Belom Manastiru” provele su Mirovna grupa Oaza i udruga „Svjetlo nade“ s ciljem unaprijeđenja sposobnosti udruga i pojedinaca Općine Popovac i Grada Belog Manastira za pružanje usluga osobama seniorima iznad 60 godina.

Kroz anketu i terenski rad sa seniorima dobiveni su podaci o aktivnostima kojima će se unaprijediti kvaliteta življenja osoba iznad 60 godina na spomenutim područjima. Organizirana su međugeneracijska druženja i kreativne radionice, kao i radionica gimnastike pod vodstvom fizioterapeutkinje. Kao dio projekta “Bolje sutra” educirane su i buduće geronotodomaćice koje će na terenu obilaziti seniore na području Popovca i Belog Manastira te volonteri mlađe i srednje životne dobi koji će sudjelovati u zajedničkim aktivnostima.