24 sata na dan uz osječko-baranjske i vukovarsko-srijemske seniore

Udruga Prisutnost iz Zagreba kroz projekt „Tele-alarm – pomoć za starije osobe i osobe s invaliditetom“ proširila je usluge osiguravanja 24-satnog telefonskog nadzora i pomoći na područje Osječko-Baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

Inovacija više nije rezervirane za neke druge seniore! Daljinska tipka koja se nosi oko ruke poput sata ili oko vrata kao medaljon može učiniti veliku razliku za neovisan život seniora. U slučaju potrebe, pomoću njih može se kontaktirati dojavni centar koji će prema senioru poslati pomoć. Zahvaljujući projektu „Tele-alarm – pomoć za starije osobe i osobe s invaliditetom“ na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije udruga „Prisutnost“ pružila je nadzor i pomoć prvim seniorima putem takvih sustava telefona i alarmnog uređaja te osigurala 24-satno dežurstvo operatera-volontera u operativnom centru Udruge koji interveniraju ako se aktivira alarmni uređaj.

Osim unaprjeđenja kvalitete života starijih osoba i osoba s invaliditetom, ovim projektom proširila se mogućnost izvaninstitucionalne skrbi u podzastupljenim regijama i osigurala socijalna i psihološka sigurnost osoba koje žive same ili same provode veći dio dana.